หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช. จัดโครงการประกวด "การเขียนแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อคนพิการทางการเห็น การได้ยิน และสื่อความหมาย" โดยมีรางวัลให้สูงถึง 1,800,000 บาท
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมตั้งเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหวและอัคคีภัย) จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมพิธีสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีการจัดพื้นที่สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย พนักงานสำนักงาน กสทช. ภาค 1 เดินทางติดต่อประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว เรื่องการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง) และเดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารที่ทำการชั่วคราว ณ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สำนักงาน กสทช. เปิดให้บริการ Application บนมือถือที่จะช่วยให้ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน และสอบถามข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมสำรองจำหน่าย ณ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าประชุมเรื่องการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ปี 2560 (สมุทรสาคร-นครปฐม) พร้อมด้วย สำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพฯ), สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท) และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) แบ่งตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)

กลับมาอีกครั้งกับ "การประมูลเบอร์สวย รายได้ส่งรัฐ ครั้งที่2 ประจำปี 2560" ด้วยเลขหมายสวยเหมือนเรียงติดกัน ตั้งแต่ 8 หลัก ถึง 6 หลัก ให้เลือกอีกกว่า 168 เลขหมาย

สำนักงาน กสทช. เขต 15 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.ภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2