หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงาน กสทช. จัดพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
ท่าน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้นโยบายการปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงาน กสทช. อาทิ กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม กระบวนการตรวจสอบคลื่นความถี่ ดิจิตอลทีวี เป็นต้น และร่วมพิธีเปิด รวมทั้งสนับสนุนวิทยากร
การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4 โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ต.อ.สมพร พุกหอม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ นายธีรชัย ทศรฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2