บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :01/05/2560
Mobile NBTC 1200

สำนักงาน กสทช. เปิดให้บริการ Application บนมือถือที่จะช่วยให้ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน และสอบถามข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถเข้าไปดาวน์โหลด"Mobile NBTC 1200" ได้ที่ 
Google Play Store https://goo.gl/xs9TOf
และ Apple AppStore https://goo.gl/AW4nNY

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2