หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) สนับสนุนเครื่องดื่มแก่จุดบริการนักเดินทาง บริเวณด้านข้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท. หลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าอวยพรปีใหม่ นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
พนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุมสำนักงานครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย และต้อนรับพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี)เข้าพบผู้เสียหายและเก็บหลักฐานเหตุโทรศัพท์ ยี่ห้อ I-mobile ระเบิด ณ จังหวัดนครปฐม
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าพบผู้เสียหายและเก็บหลักฐาน เหตุโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS LAVA ระเบิด ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ในการดำเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อบรรยายการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) และประชาสัมพันธ์ภารกิจ สำนักงาน กสทช.
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2