หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย พันจ่าเอกวิสุทธิ์ สุขสำอาง นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นและทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจหาอาคารเช่าเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
สำนักงาน กสทช.เขต 15 สุพรรณบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมกับ สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (อภ) ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
โครงการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2560 ณ อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและสอบ เพื่อรับใบประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โครงการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : [email protected]    โทร : 035 454 330 - 2