หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกพื้นที่ ครั้งที่ 1/2561
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน
สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคุณภาพบริการ สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ร่วมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

สำนักงาน กสทช. เขต 13 ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561
นายพิภพ รอดผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมพิธีเปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี ณ อาคารศาลปกครองสุพรรณบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกพื้นที่ ครั้งที่ 3/2561
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐและส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : [email protected]    โทร : 035 454 330 - 2