หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจสอบการทำหน้าที่ของสมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดนครปฐม (HS7AN) และ จังหวัดกาญจนบุรี (HS7AK)
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุม ในโครงการ “พัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคตะวันตกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี”
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมตั้งเครือข่ายสื่อสารในการใช้ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานบรรจุใหม่ของสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานบัญชี และ วิธีการลงข้อมูลงานตรวจสอบผ่านโปรแกรม
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ พลอากาศตรีสุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ พล.ต.อภิชาต สุขแจ่ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ลงสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี)
พนักงาน กสทช.เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าอบรมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบ CRM โดยมี นางเยาวมาลย์ จุ้ยเจริญ และพนักงานสำนักบริหารข้อมูลกลาง (บภ) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2