หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) และผู้มาติดต่อขอใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่น ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ตามนโยบายของสำนักงาน กสทช. เพื่อมอบให้กรุงเทพมหานครใช้แจกจ่ายแก่ประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักงาน กสทช. เปิดตัว Line Official Account @NBTC เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้แก่ประชาชน และกลุ่มผู้รับใบอนุญาต โดยจะมีฟังก์ชั่นต่างๆดังนี้
1. Auto-Reply : เมื่อประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสามารถพิมพ์คำที่ต้องการผ่านหน้าแชท ระบบจะตอบกลับทันที
2. On-Air : ผู้ติดตามสามารถแชท เพื่อส่งข้อเสนอแนะ ร่วมเล่นเกมส์ ลุ้นรับของพรีเมี่ยม และมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามได้
3. Business Connect : กลุ่มผู้รับใบอนุญาตจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านฟังก์ชั่นนี้ ซึ่ง สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรภาครัฐองค์กรแรกที่ใช้ฟังก์ชั่นนี้ ในการแยกส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการให้ผู้รับใบอนุญาตได้ทราบกันโดยเฉพาะ
พนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุมสำนักงานครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย สำนักงาน กสทช. ภาค 1, สำนักงาน กสทช. เขต 1(กรุงเทพฯ), สำนักงาน กสทช. เขต 5 (จันทบุรี) และ สำนักงาน กสทช. เขต 16 (ปราจีนบุรี) ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ณ โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สำนักงาน กสทช. เขต 15 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ เพ็ชรไพลินรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ 
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม และผู้ประกอบการสื่อสารฯ ร่วมดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) จัดประชุมคณะทำงานโครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความถี่วิทยุและการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงประชาสัมพันธ์ ภารกิจ/หน้าที่ของ สำนักงาน กสทช. ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2