หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
กรรมการตรวจรับการปรับปรุงอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง) พร้อมด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงานฯ ประชุมกรรมการ และเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงอาคาร
คณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง) ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 พร้อมด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงานฯ ประชุมกรรมการ และดำเนินการตรวจรับงานการปรับปรุงอาคารฯ
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมในเส้นทางวิกฤต ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม, ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ให้การต้อนรับ พนักงานจากสำนักงานบริหารข้อมูลกลาง (บภ.) และ สำนักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ (ผภ.)
นายพิภพ รอดผดุง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
นายพิภพ รอดผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรีี) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) จัดงาน "ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆปี 1" เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ ปี 2561
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนงานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2