หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ถ้อยคำและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องส่งและรับสัญญาณกระจายเสียงของเทศบาลตำบลตลุก จังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมจัดนิทรรศการกับทางชมรม "ฅ ทันสื่อ" ของโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" ภายในงานนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.หลักเมืองถาวร ถนนทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณบุรี-ชัยนาท ตัดถนนทางหลวงเลี่ยงเมืองหมายเลข 357 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
คำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ 580/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อเรียกสำนักงาน กสทช. เขต
 สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบการพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า บริเวณแยกสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพบมีสายสื่อสารตกลงมาบนบาทวิถี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียน บริเวณตลาดท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2