หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัด ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562
ประชุมแนวทางการจัดการโฆษณา ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ สำนักงาน กสทช. โดยมี พลอากาศเอกไพโรจน์ รัตนพล เป็นประธานอนุกรรมการ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2