หน้าแรก  >  ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) มีความประสงค์จะจัดซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
การจัดจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ของสำนักงาน กสทช. เขต 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสำนักงาน กสทช. เขต 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2