บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :01/02/2561
ประกาศสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
ประกาศสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2