บันทึกโดย :นางสาวภาคินี ทองแดง (เขต13 สุพรรณบุรี)
วันที่บันทึก :24/09/2562
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2