บันทึกโดย :นางสาวภาคินี ทองแดง (เขต13 สุพรรณบุรี)
วันที่บันทึก :10/06/2562
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดโต๊ะหมู่บูชาประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สำนักงาน กสทช. เขต 13 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2