บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :19/04/2562
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งไวนิล "พระฉายาลักษณ์" ขาเสียบธงชาติสแตนเลส และไม้ธงชาติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงาน กสทช. เขต 13 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2