บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :17/04/2562
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับผ้าและประดับผ้า ภายนอกอาคาร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงาน กสทข. เขต 13 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ผ้า.PNG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2