เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงาน กสทช. จัดพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
ท่าน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้นโยบายการปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงาน กสทช. อาทิ กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม กระบวนการตรวจสอบคลื่นความถี่ ดิจิตอลทีวี เป็นต้น และร่วมพิธีเปิด รวมทั้งสนับสนุนวิทยากร
การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4 โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ต.อ.สมพร พุกหอม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ นายธีรชัย ทศรฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) สนับสนุนเครื่องดื่มแก่จุดบริการนักเดินทาง บริเวณด้านข้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท. หลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าอวยพรปีใหม่ นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
พนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุมสำนักงานครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย และต้อนรับพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี)เข้าพบผู้เสียหายและเก็บหลักฐานเหตุโทรศัพท์ ยี่ห้อ I-mobile ระเบิด ณ จังหวัดนครปฐม
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าพบผู้เสียหายและเก็บหลักฐาน เหตุโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS LAVA ระเบิด ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ในการดำเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อบรรยายการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) และประชาสัมพันธ์ภารกิจ สำนักงาน กสทช.
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจสอบการทำหน้าที่ของสมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดนครปฐม (HS7AN) และ จังหวัดกาญจนบุรี (HS7AK)
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุม ในโครงการ “พัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคตะวันตกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี”
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมตั้งเครือข่ายสื่อสารในการใช้ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานบรรจุใหม่ของสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานบัญชี และ วิธีการลงข้อมูลงานตรวจสอบผ่านโปรแกรม
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ พลอากาศตรีสุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ พล.ต.อภิชาต สุขแจ่ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ลงสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี)
พนักงาน กสทช.เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าอบรมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบ CRM โดยมี นางเยาวมาลย์ จุ้ยเจริญ และพนักงานสำนักบริหารข้อมูลกลาง (บภ) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย พันจ่าเอกวิสุทธิ์ สุขสำอาง นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นและทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจหาอาคารเช่าเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560
สำนักงาน กสทช.เขต 15 สุพรรณบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมกับ สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (อภ) ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
โครงการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2560 ณ อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและสอบ เพื่อรับใบประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โครงการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สำนักงาน กสทช. จัดโครงการประกวด "การเขียนแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อคนพิการทางการเห็น การได้ยิน และสื่อความหมาย" โดยมีรางวัลให้สูงถึง 1,800,000 บาท
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมตั้งเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหวและอัคคีภัย) จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมพิธีสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีการจัดพื้นที่สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย พนักงานสำนักงาน กสทช. ภาค 1 เดินทางติดต่อประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว เรื่องการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง) และเดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารที่ทำการชั่วคราว ณ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สำนักงาน กสทช. เปิดให้บริการ Application บนมือถือที่จะช่วยให้ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน และสอบถามข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมสำรองจำหน่าย ณ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าประชุมเรื่องการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ปี 2560 (สมุทรสาคร-นครปฐม) พร้อมด้วย สำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพฯ), สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท) และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) แบ่งตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)

กลับมาอีกครั้งกับ "การประมูลเบอร์สวย รายได้ส่งรัฐ ครั้งที่2 ประจำปี 2560" ด้วยเลขหมายสวยเหมือนเรียงติดกัน ตั้งแต่ 8 หลัก ถึง 6 หลัก ให้เลือกอีกกว่า 168 เลขหมาย

สำนักงาน กสทช. เขต 15 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.ภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) และผู้มาติดต่อขอใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่น ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ตามนโยบายของสำนักงาน กสทช. เพื่อมอบให้กรุงเทพมหานครใช้แจกจ่ายแก่ประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักงาน กสทช. เปิดตัว Line Official Account @NBTC เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้แก่ประชาชน และกลุ่มผู้รับใบอนุญาต โดยจะมีฟังก์ชั่นต่างๆดังนี้
1. Auto-Reply : เมื่อประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสามารถพิมพ์คำที่ต้องการผ่านหน้าแชท ระบบจะตอบกลับทันที
2. On-Air : ผู้ติดตามสามารถแชท เพื่อส่งข้อเสนอแนะ ร่วมเล่นเกมส์ ลุ้นรับของพรีเมี่ยม และมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามได้
3. Business Connect : กลุ่มผู้รับใบอนุญาตจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านฟังก์ชั่นนี้ ซึ่ง สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรภาครัฐองค์กรแรกที่ใช้ฟังก์ชั่นนี้ ในการแยกส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการให้ผู้รับใบอนุญาตได้ทราบกันโดยเฉพาะ
พนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุมสำนักงานครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย สำนักงาน กสทช. ภาค 1, สำนักงาน กสทช. เขต 1(กรุงเทพฯ), สำนักงาน กสทช. เขต 5 (จันทบุรี) และ สำนักงาน กสทช. เขต 16 (ปราจีนบุรี) ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ณ โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สำนักงาน กสทช. เขต 15 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ เพ็ชรไพลินรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ 
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม และผู้ประกอบการสื่อสารฯ ร่วมดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) จัดประชุมคณะทำงานโครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความถี่วิทยุและการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงประชาสัมพันธ์ ภารกิจ/หน้าที่ของ สำนักงาน กสทช. ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมกับ สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ DSO Communication (การสื่อสารการปรับเปลี่ยนไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล)
พนักงานสำนักงาน กสทช.เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดอบรม "การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)" ในโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี), สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี, สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดสุพรรณบุรี, สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ "ฝึกซ้อมและทดสอบข่าย/ระบบสื่อสาร" ในโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่คลื่นแปลกปลอม เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการรบกวนการบิน และเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง มาตรการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอมและบทลงโทษ
พนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุมสำนักงานครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย และต้อนรับพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทำความเข้าใจประชาคมกับชุมชน ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องโครงการที่จะติดตั้งเสาและอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 1 , สำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพฯ) และ สำนักงาน กสทช. เขต 5 (จันทบุรี) โครงการ "การสัมมนาผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์"
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมการตรวจรับการปรับปรุงอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง) พร้อมด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงานฯ ประชุมกรรมการ และเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงอาคาร
คณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง) ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 พร้อมด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงานฯ ประชุมกรรมการ และดำเนินการตรวจรับงานการปรับปรุงอาคารฯ
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมในเส้นทางวิกฤต ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม, ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ให้การต้อนรับ พนักงานจากสำนักงานบริหารข้อมูลกลาง (บภ.) และ สำนักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ (ผภ.)
นายพิภพ รอดผดุง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
นายพิภพ รอดผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรีี) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) จัดงาน "ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆปี 1" เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ ปี 2561
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนงานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
ให้ถ้อยคำและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องส่งและรับสัญญาณกระจายเสียงของเทศบาลตำบลตลุก จังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมจัดนิทรรศการกับทางชมรม "ฅ ทันสื่อ" ของโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" ภายในงานนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.หลักเมืองถาวร ถนนทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณบุรี-ชัยนาท ตัดถนนทางหลวงเลี่ยงเมืองหมายเลข 357 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
คำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ 580/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อเรียกสำนักงาน กสทช. เขต
 สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบการพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า บริเวณแยกสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพบมีสายสื่อสารตกลงมาบนบาทวิถี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียน บริเวณตลาดท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกพื้นที่ ครั้งที่ 1/2561
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน
สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคุณภาพบริการ สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ร่วมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

สำนักงาน กสทช. เขต 13 ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561
นายพิภพ รอดผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมพิธีเปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี ณ อาคารศาลปกครองสุพรรณบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกพื้นที่ ครั้งที่ 3/2561
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐและส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกพื้นที่ ครั้งที่ 4/2561
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านสุกัญญา เกตุแก้ว รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพร ท่านธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพร ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพร ท่านรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพร ท่านนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 จัดงาน "ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ ปี 2” ตอน เด็กไทย...รู้ทันโลกออนไลน์ ก้าวสู่ยุค 5G
นายรุ่งจันทร์ แซ่หลี นตป.ก3 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพร ท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพร พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพร กรมยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 17
สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
นายสุรชาติ ใยถาวรพงษ์ บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฯ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมการประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าพบท่านวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯเข้าร่วมการจัดระเบียบสายสื่อสารของผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมประชุมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านแผ่นดินไหวและอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ ผลงานอุปกรณ์ตรวจวัดการแพร่กระจายคลื่นรบกวนสำหรับติดตั้งประจำสถานีส่งวิทยุกระจายเสียง
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมการจัดระเบียบสายสื่อสารของผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัด ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562
ประชุมแนวทางการจัดการโฆษณา ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน กสทช. เขต 13 ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ สำนักงาน กสทช. โดยมี พลอากาศเอกไพโรจน์ รัตนพล เป็นประธานอนุกรรมการ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2