บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :22/05/2561
ให้ถ้อยคำและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องส่งและรับสัญญาณกระจายเสียงของเทศบาลตำบลตลุก จังหวัดชัยนาท
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย พนักงานส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมให้ถ้อยคำและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องส่งและรับสัญญาณกระจายเสียงของเทศบาลตำบลตลุก จังหวัดชัยนาท ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท แจ้งเรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยไม่ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และใช้เครื่องส่งและรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สายไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ณ เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2