บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/09/2560
โครงการ DSO Communication
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยนายสุชาติ อ่อนสุวรรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง เข้าร่วมกับ สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ DSO Communication (การสื่อสารการปรับเปลี่ยนไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) เพื่อประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2