บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :19/09/2560
โครงการ "การสัมมนาผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์"
วันที่ 15 กันยายน 2560 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 1 , สำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพฯ) และ สำนักงาน กสทช. เขต 5 (จันทบุรี) โครงการ "การสัมมนาผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์" โดยมีผู้ประกอบการฯในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ปทุมธานี, นนทบุรี และ พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาครั้งนี้ 200 คน ผลการอบรมสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการฯให้ความสนใจและสอบถามเป็นจำนวนมาก

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2