บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/09/2560
โครงการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2