บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/09/2560
โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี), สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี, สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดสุพรรณบุรี, สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ "ฝึกซ้อมและทดสอบข่าย/ระบบสื่อสาร" ในโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560 โดยการติดตั้งระบบ/ทดสอบข่ายสื่อสารในสถานการณ์จำลองเหตุการณ์ฝนตกหนัก ดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ดังนี้
จุดที่ 1. กองอำนวยการสื่อสาร ณ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี
จุดที่ 2. องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
จุดที่ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
จุดที่ 4. วัดเขาใหญ่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
จุดที่ 5. วัดเขาวังวนาราม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
และได้ทำการทดสอบการติดต่อสื่อสารเพื่อประสานงานช่วยเหลือประชาชนระหว่างจุดต่างๆกับกองอำนวยการ ผลการดำเนินการสามารถติดตั้งข่ายสื่อสารและติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ





















จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2