บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :13/06/2560
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน กสทช. เขต 15 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.ภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายพิภพ รอดผดุง ผู้อำนวยการส่วนกำกับการตรวจสอบคลื่นความถี่ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2