บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :20/04/2560
โครงการประกวด "การเขียนแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อคนพิการทางการเห็น การได้ยิน และสื่อความหมาย"

สำนักงาน กสทช. จัดโครงการประกวด "การเขียนแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อคนพิการทางการเห็น การได้ยิน และสื่อความหมาย" โดยมีรางวัลให้สูงถึง 1,800,000 บาท เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังคมให้มีความเท่าเทียมบุคคลทั่วไป และยังมีส่วนร่วมในการช่วยกระตุ้นให้เยาวชนของชาติและประชาชนทั่วไปตื่นตัวด้านเทคโนโลยี รวมถึงได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการเขียนแอพฯของคนไทยไม่แพ้ใครในโลก

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกวดการเขียนแอพพลิเคชั่นได้ที่
www.disabilitymac.com

Capture0-(1).PNG

Capture.PNG

Capture1.PNG

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2