บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการสื่อในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุม แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการสื่อในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ “พัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคตะวันตกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี” โดย ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สมาคมปฏิรูปสื่อภาคประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ณ บ้านสวนจันทร์รีสอร์ท ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2