บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
เข้าร่วมพิธีเปิด สนับสนุนวิทยากร และประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงาน กสทช.
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิด สนับสนุนวิทยากร และประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายเครือณรงค์ พงษ์รื่น ปลัดอาวุโสอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธานในพิธีเปิดจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2