บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
เข้าร่วมตั้งเครือข่ายสื่อสารในการใช้ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมตั้งเครือข่ายสื่อสารในการใช้ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2