บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :20/01/2560
อบรมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบ CRM
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.30 น. พนักงาน กสทช.เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าอบรมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบ CRM โดยมี นางเยาวมาลย์ จุ้ยเจริญ และพนักงานสำนักบริหารข้อมูลกลาง (บภ) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2