บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :19/09/2560
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 18 กันยายน 2560 นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยพนักงานฯ ได้นำดอกไม้จันทน์ซึ่งพนักงานและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ ไปส่งมอบให้วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระคุณเจ้าวัดป่าเลไลยก์ฯเป็นผู้รับมอบและเก็บรักษา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2