บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :13/06/2560
สำนักงาน กสทช. เปิดตัว Line Official Account @NBTC

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำ Line official Account โดยสามารถเพิ่มเพื่อนได้ในชื่อ @NBTC เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้แก่ประชาชน และกลุ่มผู้รับใบอนุญาต

พ.อ.ดร.นที กล่าวว่า จากนี้ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านไลน์ของสำนักงาน กสทช. ประชาชนสามารถนำไปเผยแพร่ได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยการจัดทำข้อมูลจะเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในช่วงนั้น ๆ เช่น เคล็ดลับการใช้งานอุปกรณ์ด้านไอที เรตติ้งช่องรายการทีวีดิจิตอล รวมทั้งข้อมูลประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันการเผยแพร่ข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียเป็นไปอย่างรวดเร็ว และส่วนใหญ่จะมีคำถามว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่

ส่วนการใช้งานนั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสามารถพิมพ์คำที่ต้องการผ่านหน้าแชท ซึ่งจะเป็นฟังก์ชั่น auto-reply ตอบกลับทันที นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่น On-Air ที่ผู้ติดตามทุกคนสามารถแชท เพื่อส่งข้อเสนอแนะ ร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรับของพรีเมี่ยม และมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามได้

ขณะที่กลุ่มผู้รับใบอนุญาต จะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านฟังก์ชั่นที่เรียกว่า Business Connect ซึ่งสำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรภาครัฐองค์กรแรกที่ใช้ฟังก์ชั่นนี้ ในการแยกส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการให้ผู้รับใบอนุญาตได้ทราบกันโดยเฉพาะด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตแต่ละประเภท การแจ้งผลการพิจารณาต่าง ๆ การเชิญเข้าร่วมประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ และการค้นหาสำนักงาน กสทช. ที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งในอนาคตสำนักงาน กสทช. จะพัฒนาฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น เช่น สามารถตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาต และวันที่ต้องมาต่ออายุใบอนุญาตผ่านไลน์ได้ทันที

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนให้มีความสะดวกมากขึ้น เป็นการปรับเปลี่ยนการสื่อสารให้เข้ากับยุคสมัยที่คนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวัน และมีการแบ่งปันข้อมูลผ่านโซเชียล ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการแบ่งปันอย่างรวดเร็ว แต่อาจขาดการตรวจสอบที่ถูกต้อง ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ของหน่วยงานรัฐก็จะช่วยยืนยันความถูกต้องได้ในระดับหนึ่ง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วยจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2