บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิด และสนับสนุนวิทยากร/พนักงาน
เมื่อวันพุธที่ 14 ธ.ค 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิด และสนับสนุนวิทยากร/พนักงาน เพื่อบรรยายการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) และประชาสัมพันธ์ภารกิจ สำนักงาน กสทช. ในการดำเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานในพิธีเปิด

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2