บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิด และสนับสนุนวิทยากร/พนักงาน
เมื่อวันพุธที่ 7 ธ.ค 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิด และสนับสนุนวิทยากร/พนักงาน ในการดำเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วัดใหม่รัตนเจดีย์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมพิธีเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน บ้านทองเสือข่วน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2