บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :17/01/2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ พลอากาศตรีสุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2