บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอวยพรปีใหม่ นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2