บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมตั้งเครือข่ายสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมตั้งเครือข่ายสื่อสารในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร และถ่ายภาพหมู่กับผู้เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4 โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดตะลุ่ม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2