บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :05/01/2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงาน กสทช. อาทิ กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม กระบวนการตรวจสอบคลื่นความถี่ ดิจิตอลทีวี เป็นต้น และร่วมพิธีเปิด รวมทั้งสนับสนุนวิทยากร ภายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4 โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดตะลุ่ม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2