บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :18/01/2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) ลงสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานฯ
วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.30 น. พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (ซึ่งได้รับมอบหมายจากธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี) ลงสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2