บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :20/01/2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่สำรวจหาอาคารเช่าเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.30 น. พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย พันจ่าเอกวิสุทธิ์ สุขสำอาง นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นและทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจหาอาคารเช่าเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2