บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
พิธีเปิดโครงการคุณภาพบริการ สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคุณภาพบริการ สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2