บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน

สำนักงาน กสทช. เขต 13 ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน บริเวณหน้าปากซอยท่าระหัด ซอย 3 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบสายสื่อสารพาดต่ำไม่เป็นระเบียบ ชาวบ้านต้องนำไม้ไผ่มาค้ำ เมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ จึงได้ประสานงานและส่งเรื่องไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2