บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน

สำนักงาน กสทช. เขต 13 ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่แจ้งเรื่องผ่านผู้สื่อข่าว news.mthai. com เรื่องสายเคเบิ้ลพาดพันรั้ววัดท่าโบสถ์ ชาวบ้านมีความกังวล เนื่องจากมีสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่จำนวนมากถูกม้วนและนำมาคล้องมัดไว้กับกำแพงและรั้วเหล็กของทางวัดอย่างไม่เป็นระเบียบ และพบสายเคเบิ้ลบางส่วนอยู่ในสภาพขาดชำรุดและกองอยู่กับพื้นริมถนน รวมทั้งมีกล่องสีดำจำนวนหลายกล่องถูกนำมาห้อยติดกับรั้วเหล็ก เมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว จึงได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อเข้าดำเนินการจัดระเบียบสายเคเบิ้ลฯดังกล่าว โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ได้เร่งเข้าดำเนินการจัดเก็บสายเคเบิ้ลฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2