บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :26/12/2560
สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยยุทธ บัวคลี่ นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี พร้อมทีมงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และแสดงความยินดีแด่ นายพิภพ รอดผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2