บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
สนับสนุนเครื่องดื่มแก่จุดบริการนักเดินทาง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) สนับสนุนเครื่องดื่มแก่จุดบริการนักเดินทาง บริเวณด้านข้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท. หลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2