บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2560
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-17.00 น. พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) ร่วมกับ สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (อภ) ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)

01.jpgจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2