บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/08/2561
ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียน
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ตามเรื่องร้องเรียน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 37/4 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบมีสายสื่อสารจำนวน 1 เส้น พาดต่ำกว่าพื้นดินประมาณ 2.5 เมตร จึงได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2