บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/08/2561
ลงพื้นที่ตรวจสอบการพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า บริเวณแยกสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบการพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า บริเวณแยกสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพบมีสายสื่อสารตกลงมาบนบาทวิถี จึงได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามชุก เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและส่งเรื่องไปยังบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB) เพื่อเข้าดำเนินการเก็บสายต่อไป 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2