บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :24/04/2560
ร่วมตั้งเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหวและอัคคีภัย) จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมตั้งเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหวและอัคคีภัย) จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2