บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :22/05/2561
ร่วมจัดนิทรรศการกับทางชมรม "ฅ ทันสื่อ"
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิภพ รอดผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการกับทางชมรม "ฅ ทันสื่อ" ของโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" ภายในงานนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2