บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2560
พิธีเปิดโครงการอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ณ อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-09.00 น. พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและสอบ เพื่อรับใบประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น โดยมี รศ.ดร.คณิต เชียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2